Havlíčkova 1935/33 +420 732282785 shop@mzkshop.cz

Košík

Košík

Sleva!

53.00

Kategorie T1 – minimální věková hranice prodeje 18 let

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Katalogové číslo: 412 Kategorie:

Popis

Specifikace:
Velikost: 50x60x87mm
NEC: 90 g
Čas efektu: +/-90 sec.
Barva efektu: BÍLÁ

You’ re viewing: DÝMOVNICE BÍLÁ 53.00
Přidat do košíku
X