Havlíčkova 1935/33 +420 732282785 shop@mzkshop.cz

Košík

Košík

Sleva!

55.00

Nová řada petard „old school“ s rozumnou cenou za kvalitu 🙂

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G – UN0336

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Katalogové číslo: CLE0203 Kategorie:

Popis

Specifikace:

Země původu: Čína
Účinek: třesk
Zahájení: 4-5 cm zelené visco pojistky 2 mm
Zpoždění: 3-4 s.
Balení: 20 ks.

Celková hmotnost složení: 1 g

Bezpečná vzdálenost: nejméně 15 metrů
Věková dostupnost: 21 let

Kategorie nebezpečnosti: F3

Další informace

Hmotnost 0.3 kg
Petarda Biohazard
You’ re viewing: Petarda BIOHAZARD 55.00
Přidat do košíku
X